ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Актуална информация за организацията на учебния процес

Учениците от 5. до 7. клас се обучават от разстояние до днес 20 ноември, включително, съгласно заповед на министъра на образованието и науката във връзка с аргументиран доклад на директора. Следва от 23 ноември да се завърнат присъствено в училище.

Всички паралелки от 1-4 клас се обучават присъствено и продължават да се обучават присъствено. Една паралелка, 3.e клас, е карантинирана по предписание на РЗИ като контактна на класния ръководител, който е с положителен PCR тест. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние от 20.11.-27.11.2020 г. включително.

Учебният процес е обезпечен.