ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Проект БДП

В седмицата от 9 до 15 ноември, обявена за Световна седмица за отдаване на почит към жертвите на ПТП, в ОУ „Димитър Талев“ – град Пловдив, в часовете по Околен свят, Изобразително изкуство и Занимания по интереси, бяха проведени серия уроци свързани с правилата за движение по пътя, в частност по пешеходните пътеки. В начинанието се включиха учители и ученици от първи клас. Учениците от IА и IГ калсове собственоръчно изработиха знаци от хартия и начертаха, с тебешири, пътни платна и пешеходни пътеки. След което, под формата на игра, демонстрираха знанията си за правилата и поведението на пътя и пешеходните пътеки.