ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В понеделник, 16.11.2020 г., всички ученици от 1 до 4 клас /включително/ са в присъствено обучение съгласно утвърдено и публикувано седмично разписание и дневно разписание.

Към момента има общо 7 ученици от четвърти клас на обучение в електронна среда по желание на родителите и не намираме необходимост да стартираме проучване с анкета за Вашите нагласи.

Отново Ви призоваваме да не предприемате действия за обучение в електронна среда, ако не са налице здравословни причини, касаещи здравето на детето Ви.

Учениците от 5 до 7 клас /включително/ продължават да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември включително.

От 23 ноември ще преминат и те в присъствено обучение.

Желаем здраве на всички и разчитаме на подкрепа и разбиране. 

Дните са много динамични и обстоятелствата променливи. Стараем се да реагираме с оперативна гъвкавост и да Ви информираме веднага, след като ние самите получим информация.

Понякога се налага да се променя организацията от днес за утре. Така е и за цялата страна.