ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Информация за дните 13.04.2020 г. – 20.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ваканцията на учениците е в дните 17 -20 април, включително.

За дните 13-16 април няма да се провежда дистанционно обучение по седмично разписание.

Във виртуалните класни стаи  по учебни предмети са публикувани задания за самостоятелно изпълнение от учениците.

Занимания по проекти, допълнително консултиране на ученици с обучителни затруднения, кариерно развитие ще се провеждат в дните 13 – 16 април в електронна среда  само с определени ученици, които са  осведомени предварително.

Екипът на ОУ „Димитър Талев“ Ви пожелава светли  великденски празници и Ви призовава:  ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!