ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

В помощ на ученика и родителя при провеждане на онлайн обучение във виртуални класни стаи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За да успеете успешно да се включите във виртуалните класни стаи трябва да напишете адрес: https://classroom.google.com/

След това изписвате целия адрес който са Ви предоставили класните ръководители и е създаден персонално за Вашето дете (e-mail adress, който ще трябва да активирате с влизане в gmail.com)

ЗА КОНСУЛТАЦИЯ при възникнали трудности и невъзможност за включване в електронно обучение, моля свържете се първоначално с класния ръководител, след което може да се консултирате по компетентност, както следва:

ИРИНА ЧОЛАКОВА – Директор, 0877 11 33 72

Илия Добрев, РНИКТ, 0877 15 41 98

Иванка Василева – зам.-директор УД, 0899 06 00 33