ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Уважаеми родители и ученици, „Правилник за дейността на основно училище „Димитър Талев“ при извънредни ситуации“ е публикуван на сайта в раздел<Училищни документи> в категория <Училищни нормативни документи>

Правилникът конкретизира правата и задълженията на участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.

С този правилник се урежда дейността на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив в условия на извънредни и непредвидени обстоятелства, които са пречка за физическо присъствие на ученици и педагогически специалисти в училище и не са резултат от
тяхно действие или бездействие.