ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ. ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ….

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви да присъствате на родителски срещи, които ще се проведат в класните стаи на съответните паралелки, на следните дати:

21.01.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа за начален етап, I – IV клас

22.01.2020 г. /сряда/ от 18:00 часа за прогимназиален етап, V – VII клас

Дневен ред:

  1. Дейности за изпълнение на Стратегията за възпитателна работа в образователните институции: изграждане на партньорство с родителите – подписване на споразумение за партньорство, сътрудничество, взаимодействие и споделена отговорност в процеса на  обучение, възпитание и социализация на ученика.

2. Обратна връзка за резултатите на учениците, възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния успех на учениците.

3. Реализиране на дейности от проекта ни по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие между родителите и институциите“

4. Декларации за информирано съгласие относно въвеждане на иновации в учебния процес.