График и съдържание:

10 септември 

8.00 – 8.40 – „Умение да общуваме” с преподавател Д. Казакина (62 кабинет)

8.50 – 9.30 – „Числата около мен“ с преподавател Д. Панджилова (61 кабинет)

9.40 – 10.00 – „Meeting Friends“ с преподавател Л. Костадинова (60 кабинет)

10.00 – 10.30 – „Цветовете на лятото“ с преподавател Ц. Самоковлиева (1 кабинет)

 

11 септември

8.00 – 8.40 – „Буква по буква – цяла история“ с преподавател Д. Казакина (62 кабинет)

8.50 – 9.30 – „Смятам и чертая – с математика играя“ с преподавател Д. Панджилова (61 кабинет)

9.40 – 10.00 – „Learning English is Fun!“ с преподавател Л. Костадинова (60 кабинет)

10.00 – 10.30 – „Моето любимото училище“ с преподавател Цв. Самоковлиева (1 кабинет)

 

12 септември

8.00 – 8.40 – „Вълшебният свят на приказките“ с преподавател Д. Казакина (62 кабинет)

8.50 – 9.30 – „Забавна математика“ с преподавател Д. Панджилова (61 кабинет)

9.40 – 10.00 – „We are the best” с преподавател Л. Костадинова (60 кабинет)

10.05– 10.30 – „Музиката, която обичам“ с преподавател Мая Илиева (2 кабинет)

 

Класните ръководители на петите класове посрещат учениците в 8.00 и ги изпращат до входа на училището в 10.30.