„Дни за адаптация на първокласника“ на 10.09, 11.09 и 12.09.2019 г. за времето от 08:00 до 10:30 часа

 

Дата Час Вид дейност Място на провеждане Клас
10.09/12.09 08:00-08:35 Запознавам се с моите учители и съученици Класни стаи  I a, I б, I в,

I г, I д, I e

08:35-09:05 Опознавам своето училище Библиотека, физкултурен салон, спортна площадка и училищен стол, открита класна стая,

медицински кабинет

I a, I б, I в,

I г, I д, I e

09:05-09:40 Образователни игри Класни стаи I г, I д, I e,

I a, I б, Iв

09:40-10:15 Музикални игри

“Музикален стол”

 “ Just dance”

Класни стаи I a, I б, Iв, 

I г, I д, I e