ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ – 21, 23, 24, 27.05.2019 г.

Дните 21, 23 и 27 май са обявени за неучебни от министъра на образованието и науката.

На 22 май 2019 г. ще се проведе спортен празник на ОУ „Димитър Талев“, съгласно заповед на директора РД-10-1641/04.09.2018 г. 

НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ – 21, 23, 24, 27.05.2019 г.
Към началото