ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Номинации за награда на учители и директори от РУО – Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Със заповед на началника на РУО, гр. Пловдив, № РД 06-0-199/ 17.05.2017 г. е учредена награда за категориите: педагогически специалисти и директор. Наградите са за доказан висок професионализъм,  всеотдайна дейност и постигнати значими резултати в образователната система на институциите в област Пловдив.

Номинации за награждаване на педагогически специалисти и директори на училища, могат да се от правят от широк кръг заинтересовани лица: граждани, родители, ученици, включително директори на образователни институции и учители.

Мотивираните предложения следва да бъдат представени в деловодството на РУО – Пловдив или на имейл mail@ruoplovdiv.com в срок до 27.05.2019 г.

 

 

Номинации за награда на учители и директори от РУО – Пловдив
Към началото