ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Дни на отворените врати в ОУ „Димитър Талев“

„ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“  ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОУ „Димитър Талев“ ще посрещне родители на бъдещи първокласници през „Дни на отворените врати“. През трите дни 22.04 – 24.04.2019 г. класните стаи на учениците от първи клас  ще бъдат отворени за заинтересованите родители.  Иновативни методи на преподаване и организация на учебната среда ще бъдат представени на родителите в учебни часове по български език и литература, математика, технологии и предприемачество.  Организацията през тези три дни дава възможност на родителите да присъстват и в дейности от целодневната организация на учебния ден: самоподготовка, организиран отдих и спорт, занимания по интереси.

В приложената таблица ще намерите подробна информация за организацията, началния час и видовете учебни часове и дейности, които ще имате възможност да наблюдавате.  Съобразили сме се с Вашата ангажираност,  като сме предвидили и сутрешни,  и следобедни посещения. На Вас остава избора за най-удобното време за посещение.

Заповядайте!  Дни на отворените врати през април за родители 2018/2019 г.