ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В раздел „Прием“ е публикувана информация, относно приема на ученици в първи клас за учебна 2019/2020 година.

Тук можете да се запознаете със заповедта на директора за утвърждаване на училищен план-прием за 2019/2020 година: Заповед на директора за утвърждаване на план-прием 2019-2020