ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

06.02.2019 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Грипната ваканция се удължава до 04.02.2019 г. (включително) по предписание с Изх. №11-6/01.02.2019 г. на д-р Ваня Манчева, директор на РЗИ, гр. Пловдив и на основание чл. 105, ал. 5 от ЗПУО.

Денят 05.02.2019 г. е неучебен – междусрочна ваканция /съгласно заповед на министъра на образованието и науката/

Учениците са на училище на 06.02.2019 г. с ново седмично разписание за втори учебен срок, публикувано в сайта в раздел „Организация“ – „Графици“ – „Седмично разписание“

 

06.02.2019 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК
Към началото