ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Заповед на директора за определяне на дневно разписание за 17.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Запознайте се с публикуваната заповед на директора за сведение и изпълнение.

Заповед регулярни срещи