УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Запознайте се с публикуваната заповед на директора за сведение и изпълнение.

Заповед регулярни срещи