УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Както съобщих на родителската среща, проведена на 03.05.2018 г.,  в сайта ще публикуваме задавани от Вас въпроси и техните отговори. Мястото, където може да ги прочетете,  е в главно меню „Организация“, подменю „НВО“ (последното най-долу). С цел да Ви бъдем максимално полезни, ще актуализираме информацията през периода на цялата кампания по приема.