ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, IV КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 29 май 2018 г. (вторник) от 18.00 часа в класните стаи на IV- те класове ще се проведе родителска среща за родители на четвъртокласници през учебната 2017/ 2018 г.

Дневният ред е: Представяне на учебния план за пети клас. Заявления за избираеми и факултативни учебни предмети във връзка с изготвяне на учебния план на паралелките от V клас за учебната 2018/ 2019 г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, IV КЛАС
Към началото