Администрация

Главен счетоводител
Анна Меретева
mereteva.a@ou-dtalev.info

Технически секретар
Кремена Николова
nikolova.k@ou-dtalev.info

ЗАС
Иванка Агушева
agusheva.i@ou-dtalev.info

Библиотекар
Ана Кундурджийска
ou_dtalev_biblioteka@mail.bg