Ръководство

Директор: Ирина Чолакова

cholakova.i@ou-dtalev.info

Заместник-директори, учебна дейност:

Лиляна Дочева  docheva.l@ou-dtalev.info

Ангел Стоянов  stoyanov.a@ou-dtalev.info

Заместник-директор, АСД:

Запрянка Жиговечка   zhigovechka.z@ou-dtalev.info