УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първото класиране на прием първи клас за 2022/2023 учебна година ще бъдат налични в системата към 9 ч. на 03.06.22 г. Родителите, които сами са подали заявления, ще получат по електронната поща писма с резултатите от класирането в периода 9:05 до 9:30 ч. Следва записване на приетите първокласници в дните 3.06(петък), 6.06 (понеделник), 7.06 (вторник), 8.06(сряда) и 9.06.2022 г. (четвъртък) в часовете от 8:00 до 18:00 ч., с изключение на ден 3.06, когото ще стартираме след обявяване на класацията. В ОУ „Димитър Талев“ записването на първокласници ще се извърши във фоайето на първия етаж. Достъпът ще регулира охранителят. Записването на първокласници правят родителите (настойниците). Членовете на училищната комисия ще направят проверка на адресите и имената на децата и техните братя/сестри, както и на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие

Задължителни документи, които следва да предоставят родителите са:

1. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

2. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

3. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

4. Документ за децата без ЕГН ( с ЛНЧ или № на документ)

При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране.