ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Среща с родителите на учениците от 7.клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на Годишен план за дейността на ОУ“Димитър Талев“ за учебна 2021/2022 г. и във връзка с графика и организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища, на 07.06.2022 г. (вторник) ще се проведе присъствена среща с родителите на учениците от 7.клас.


Срещата ще премине при следната организация:
1 модул: 18:00 – 18:40 Предстоящи дейности за прием на учениците в организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища. Място: презентационна зала,
фоайе на 3 етаж (презентира зам.-директор учебна дейност)


2 модул: 18:45 – 19:15 Възможности за развитие, насочени към всички ученици. Мерки за
повишаване на резултатите от обучението на учениците и резултатите от текущи изпитвания.
Място: класните стаи (обратна връзка от класен ръководител).

Среща с родителите на учениците от 7.клас
Към началото