УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Току-що получихме информация от РУО, че от 24 до 28 януари 2022 г., класовете 5. и 6. ще се обучават в електронна среда от разстояние. Учениците от 7. клас и начален етап ще се обучават присъствено. Промяната е във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО-Пловдив и предложение на РЗИ – Пловдив.Разбира се в ел. среда се обучават и карантинираните паралелки за периодите съгласно предписание от РЗИ.