ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Партньорство с Lingua Mundi учебна 2020/ 2021 г. English learners around the world – Английски език