ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Как да получите продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за ученици от 1-4 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА
УЧЕНИЦИ от 
I – IV КЛАС,

В дните 29 и 30
април 2020 г.  от 7:00 часа до 14:00

часа заповядайте в двора на училището
за получаване на 420 грама кашкал и 1 кг 
и 800 грама
 краставици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“,
ДФ „Земеделие“ за периода 13.03 – 29.04.2020 г.

Получаването ще се
извърши в двора на училището.

За целта следва да влезете от входа към стола ( ул. Кузман
Шапкарев“) и да излезете през двора от южния изход (до футболото игрище).

Моля да изчаквате на определените места, попълвате предоставения
 протокол по образец  – 2 броя и след това да получите пакета.

Задължително е носенето на предпазна маска и спазването на
дистанция от 2 метра.

При възможност си носете химикал.

Благодаря Ви за спазването на организацията.