ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Провеждане на родителски срещи в електронна среда I – IV клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО,

Съгласно Годишния план за дейността на училището и график за провеждане на родителски срещи,
на 29 април от 18:00 часа ще се проведат онлайн родителски срещи относно обратна връзка за резултатите от обучението към момента  за учениците от 1-4 клас и възможности за развитие и повишаване на успеха им и резултатите от НВО за четвърти клас.
Ще бъде предоставена информация за заявленията за  избор на избираеми учебни часове за следващата учебна година, спортни дейности и заявления за целодневна организация на учебния ден.
Присъединяването Ви към родителските срещи ще се осъществява чрез Google Meet, а присъствието ще се регистрира чрез линк, създаден и публикуван от класните ръководители.