ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Анкетна карта за проучване на желанията на учениците и избора им на занимания по интереси

Уважаеми родители и ученици,

попълнете Анкетна карта за проучване на желанията на учениците и избора им на занимания по интереси от тук

срок до 03.10.2019 година