ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември

17.IX Беседа и презентация на експерти от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив под мотото „Върви с нас“ с ученици от ОУ „Димитър Талев“.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване.

За 2019 година темата на кампанията е „Безопасно ходене и колоездене и се провежда под мотото „Върви с нас!“.Европейската седмица има конкретна тема на кампанията и цели повишаване на осведомеността за значението на активното и ангажирано управление на безопасността и здравето при работа.