УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съобщаваме Ви, че списъците на учениците по паралелки от I и V клас за учебната 2018/ 2019 г. са публикувани в раздел „ПРИЕМ“ на сайта ни.