Начален час: 18:00 часа в класните стаи на паралелките

1 клас – 26.04.2022 г.
2 клас – 27.04.2022 г.
3 клас – 28.04.2022 г.
4 клас – 29.04.2022 г.

За родители на ученици от 2.г, 3.в и 3.д клас срешите с родителите ще се проведат с начален час 18:00ч. на 20.04.2022 г. в класните стаи на паралелките

Дневен ред:
● Възможности за развитие на всички ученици.
● Мерки за повишаване на резултатите от обучението на учениците и резултатите от
предстоящо НВО за учениците от 4. клас
● Заявления за изучаване на чужд език за ученици, които ще бъдат във 2. клас
учебната 2022/2023 г.
● Заявления за избор на учебни предмети за разширена подготовка във връзка с
подготовката на учебните планове за учебна 2022/ 2023 г.
● Заявления за записване в ГЦОУД.
● Заявления за избор на спортни дейности.

● Проучване нагласите на родители на ученици от 4. клас относно сформирането на
паралелки в 5. класа за учебната 2022/ 2023 г. и реализиране на училищния
план-прием.