Международният ден на математиката (IDM) е световен празник. Всяка година от 14. до 18. март учениците на ОУ „Димитър Талев“ участват чрез дейности за широката публика в училище и други пространства.

МАТЕМАТИКА ОБЕДИНЯВА ФОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Темата на Международния ден на математиката през 2022 г. е „Математиката обединява“. Нека се свържем чрез тазгодишното предизвикателство: снимки с математика !

Направете снимка на себе си (можете да се обедините с вашия клас, приятели, семейство, домашни любимци, съседи) с математическо нещо :

  • Математически обект, който сте построили,
  • … или нарисува,
  • … или формирани от телата на хората.
  • Или може би във вашия град има много математическа сграда или мост,
  • … или статуя на известен математик.
  • Математиката е навсякъде, но понякога се крие, така че можете също да я разкриете по някакъв начин.

Фотографията изпратете на е-майла на учителя по математика или класен ръководител до 16.03.2022 г.

Най-прекрасните, атласите в математиката, най-добрите млади математици-учениците на ОУ „Димитър Талев“.

Браво, 4.д клас!

“Въображението е всичко. То е предварителен преглед на следващите забележителности в живота ви.

“Аз нямам специален талант. Аз съм само страстно любопитен.”

“Информацията не е знание. Единственият източник на информация е вашият опит.“