За периода 14.02.2022 г. – 18.02.2022 г. учебният процес се реализира при следната организация:

  1. Учениците от 1. – 4. клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, се обучават присъствено, съгласно  утвърденото седмично и дневно разписание за втори учебен срок.
  2. Учениците от 5. – 6. клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, се обучават в електронна среда от разстояние, съгласно утвърденото седмично и дневно разписание за втори учебен срок.
  3. Учениците от 7. клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, се обучават присъствено, съгласно  утвърденото седмично разписание за втори учебен срок