График за провеждане на Общински кръг на олимпиади:

10.01.2018 година – 14:00 часа – ХООС 7. клас

11.01.2018 година – 14:00 часа – БЗО 7. клас

18.01.2018 година – 14:00 часа – География и икономия – 5., 6. и 7. клас

19.01.2018 година – 14:00 часа – История и цивилизация – 5., 6. и 7. клас –

20.01.2018 година – 9:00 часа – „Знам и мога“ – 4. клас