С няколко съпътстващи инициативи ОУ „Д. Талев” отбеляза Деня на народните будители. Учителите от екип „Празници” започнаха с радиопредаване, за да въведат в смисъла и същината на 1 ноември – ден, който е единствен по рода си и е уникален в цяла Европа. Учениците от начален и от прогимназиален етап изготвиха презентации върху бели и цветни картони, които след това бяха подредени във фоайетата на училището. Изложбата беше под надслов: „Нашите будители – поклон и памет.” В нея децата показаха родолюбие, творчески ентусиазъм и въображение.

А резултатите бяха следните:

За най-хубав проект на първо място сред прогимназистите бяха отличени учениците Александра Сендова от 7. „А” клас и Велизар Сливов от 5. „Г ” клас; второ място не се присъди, а на трето се класираха Бианка Плачкова от 5. „В” клас и Петър Лапков от 7. „А” клас. Колективни награди за участие с общ проект се дадоха на 6. ”Г” и  на 6. „Б” клас.

Сред учениците от начален етап на първо място за проект беше Ива Сендова, 3. „Б” клас, на второ – Ива Кунчева от 4. „Д”, а на трето – Денислав Узунов от 3. „Д” клас. Първо място за участие на цяла паралелка с общ проект бе присъдено на 4. „Г” клас. Втори „ в” получи грамота за най-активна паралелка сред вторите класове с проекти за краснопис.

В обявения литературен конкурс за написване на есе по избор по темите: „Моят будител днес” или „ Какво биха ни казали будителите днес” се присъдиха две първи награди – на Мария Добревска от 7. „А” клас  и Ангелина Томова от 7. „Б” клас.

Имаше и две поощрителни грамоти за Теодора Димитрова и за Милена Нейчева от 7. „A” клас, които се включиха в конкурса.

Всички класирали се получиха награди, отличителни грамоти и заслужени похвали за показаното старание от директора на училището ни г-жа Ирина Чолакова.