Уважаеми родители,

Предстоящите родителски срещи с цел запознаване с Правилника за дейността на училището, преподавателски екип на съответната паралелка, пропускателния режим в училище, учебен план на паралелката и др.  организационни въпроси,

ще се проведат при следния график :

3. 10. 2017 г. ( вторник) с начало 18.00 часа – II и V клас

4.10.2017 г. (сряда) с начало 18.00 часа – III и VI клас

5.10.2017 г. (четвъртък) с начало 18.00 часа – IV и VII клас

10.10. 2017 г. (вторник) с начало 18.00 часа – I клас