ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ОТНОСНО: Информация от РЦПППО – Пловдив

Уважаеми родители и колеги,
във връзка с извънредната ситуация в нашата страна, Ви уведомяваме, че РЦПППО – Пловдив предприема следните действия, с оглед осигуряване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности:
1. Ежедневни беседи по отношение на безопасността в условия на епидемия и смисъла на обявеното извънредно положение.
2.Консултиране на родителите относно възможностите за оказване на допълнителна подкрепа на деца със специални потребности в условията на карантина
3. Предоставяне на възможност на родители, деца и педагози до виртуална среда, с разработени от РЦПППО – Пловдив индивидуални работни листове, както и работа във виртуална класна стая, ползване на образователни ресурси (изброени по-долу)
4.Индивидуализирана подкрепа според технологичните възможности и ресурси на семействата.
5.Ежедневни оперативки на педагогическия персонал, чрез конферентна връзка в онлайн платформа.
6.Ежедневна отчетност на дейностите по оказване на допълнителна подкрепа.
Горещ телефон за връзка: 0878138201
Примерни онлайн ресурси:
https://bg.khanacademy.org/

http://elasnas.bg/page/software
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
https://priobshti.se/c…/za-specialisti/terapevtichni-resursi
http://www.prosveta.bg/demo-gradini
https://izdatelstvo-slovo.com/eBook/online/
https://www.manicheta.com/moi_igri.htm
http://bg.igames9.com/detskie/
https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType…
https://welcome-idea.eu/…
https://www.sopbg.org/learn…
http://uchabulgarski.bg/

www.facebook.com -/Приобщаващо образование

Помощни материали – обмен и взаимопомощ