ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Участие в националната програма „По-здрави деца“ на NESTLE

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с участието на ОУ „Димитър Талев“ в националната програма „По-здрави деца“ през учебната 2018-2019 г., която се осъществява на територията на Република България, Ви информирам, че учениците от I и II клас ще бъдат включени за участие в програмата. За целта Вие ще получите декларация за участие на Вашето дете, която трябва попълните и да върнете на класния ръководител.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА НП „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

Програмата е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации. Инициативата стартира през 2012 г, като обхваща училища и детски градини.

Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци, като по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот. Уроците са насочени както към учениците, така и към техните учители. Програмата обхваща 6 модула: Консумирай разнообразна и питателна храна, Контролирай порциите си, Избери водата, Движи се и играй активно, Наслади се на храната заедно с други и Играй активно със своя домашен любимец, които се фокусират върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

 

 

АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

 

Дейност/ Модул Видео Индивидуална задача Групова задача
Консумирай разнообразна и питателна храна Видео с шеф Жоро Иванов;

 

Оцветете материала/ Нарисувайте Попълнете материалите
Контролирай порциите си Видео с проф. Дулева Нарисувайте храните Сглоби кутията и я напълни
Избери водата Видео с Лазар Радков Игра с предоставени материали Игра с предоставени материали
Движи се и играй активно Видео с Тереза Маринова Упражнения Открий скритите съкровища
Наслади се на храната заедно с други Видео с Евгени и Маруся Иванови Написване на рецепта Правене на плодови шишчета
Играй активно със своя домашен любимец Видео с Асен Аролски Въпроси и игри Плакат

20.09.2018 г.