ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 26.04.24 ГОД.

            Организация за деня 26.04.2024 г.  за отбелязване на Патронния празник на училището и 53-тата годишнина от създаването му:

 • Денят е неучебен, но присъствен.
 • Дрескод за учениците – официална униформа.
 • Дрескод за педагогически специалисти – официално облекло.
 1. 8:30 – отключване на входове В и С;
 2. 8:30 – 9:00 – пристигане на учениците от начален етап, подкрепителна закуска /отговорни лица: класни ръководители 1. – 4. клас/;
 3. 9:00 – пристигане на учениците от прогимназиален етап/ отговорни лица класни ръководители 5. – 7. клас/;
 4. 9:15 – 9:30 строяване на всички ученици пред сцената за изяви /всички класни ръководители и учители в ГЦОУД/;
 5. 9:30 – 10:30 тържествен концерт и награждаване инициативи посветени на патронния празник
 6. 10:30 – 10:45 – изпращане на всички учениците;
 7. 11:00 – заключване на входове В и С.

ИНИЦИАТИВИ:

 • “Спазването на правила ме прави успешна личност” – самоинициативи и добри практики, приети и организирани на ниво клас/ паралелка.
 • “С творчеството на Димитър Талев” – литературни четения в часовете по БЕЛ, в библиотеката, занимания по интереси – отговорни лица, учители и библиотекар.
 • Рисунка на избрана тема: “Димитър Талев и неговото творчество”, “Дигиталния свят на ученика”, “Училищен живот”.

отговорни лица –  Цветомира Самоковлиева, учители в начален етап, Ангел Стоянов, ЗД УД подреждат изложбата и внасят номинации за награди.

 • Драматизация по творчество на Димитър Талев, 22.04.2024 г. – 13:20 часа, презентационна зала, Живка Петрова, учител по БЕЛ
 • Творческо писане – съчинение разсъждение “Униформата – символ, принадлежност, задължения, отговорности, достойнство”- предават се на класни ръководители, които ги предават на г-жа Живка Петрова в  срок до 24.04.2024 г.
 • Четене на отличените творби в инициативата за творческо писане 25.04 – голямо междучасие – 3 етаж – отговорни лица, учители по БЕЛ, прогимназиален етап.
 • Изработване на проект на тема “Училището от моите мечти”. Проектите се предават на класните ръководители в срок до 24.04.2024 г. Излагат се на втория етаж с надписани табели с авторите на проекта.
 • Съвместни дейности с родители “Зелено и чисто училище” –  всички класни ръководители – почистване, залесяване и др. – организацията е съгласно направената от класния ръководител и съгласувана с директора.

Самоинициативи на ученическото самоуправление:

 • Изработване на флаери “10 факта за живота на Димитър Талев” – за учениците от начален етап
 • “Успешните известни личности, завършили  ОУ “Димитър Талев” – презентация за  часа на класа на 22.04.2024 г.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
Към началото