Обществен съвет 2018/2019

ДЕЙНОСТИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

1.ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ЗА 2018/2019

Покана заседание ОС 29.10.2018

Материали към поканата:

ПРОТОКОЛ 1/29.10.2018 г. 

2. ВТОРО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ЗА 2018/2019

покана заседание ОС 2

Материали заседание:

ПРОТОКОЛ ОС 2/30.01.2019

3. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ЗА 2018/2019

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ 20.03.2019

Материали заседание:

ПРОТОКОЛ ОС 3/20.03.2019 г.

4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ЗА 2018/2019

Покана заседание ОС на 23.04.2019 г.

Материали заседание:

ПРОТОКОЛ ОС 4/23.04.2019

РЕШЕНИЕ № 2  на ОС за подкрепа

5. ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС ЗА 2018/2019

покана заседание ОС на 03.07.2019 г.

Материали заседание:

ПРОТОКОЛ ОС 5/03.07.2019 г.

6. ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС

Покана за заседание на ОС на 04.09.2019 г.

Протокол ОС 6/04.09.2019 г

7. СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС

Покана за 4.12.2019г.

Протокол № 7 

Годишен отчет за дейността на ОС

–––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ 2016/2017 УЧ. ГОДИНА

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ „Далев Талев“ 2016-2017

Отчет на Директора за изпълнението на стратегията за развитието на ОУ „Димитър Талев“ за 2016/2017

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Правилник за дейността на Обществения съвет

––––––––––-
Документи на ОС 2016/2017, 2017/2018 учебна година