ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ГРАФИЦИ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.– ЕСЕННА
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – КОЛЕДНА
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – МЕЖДУСРОЧНА
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл – ПРОЛЕТНА ЗА I – ХI КЛАС

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

17.05.2024 г. – ДЗИ ПО БЕЛ
20.05.2024 г. – 
ВТОРИ ДЗИ

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС

19.06-.2024 г. – НВО ПО БЕЛ В КРАЯ НА VII КЛАС
21.06.2024 г. – НВО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА VII КЛАС

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

06.02.2024 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

29.05.2024 г. – І – III КЛАС
14.06.2024 г. – IV – VI КЛАС
28.06.2024 г. – VII КЛАС

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 105, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

Със Заповед на директора  на училището № РД-10-1754/ 14.09.2023 г.

27.10.2023 г. – Спортен празник

26.04.2024 г. – Патронен празник

02.05.2024 г. –  Ден за активно гражданство на учениците чрез дейности за устойчивост на здравното, екологично и интеркултурно образование

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 2023/ 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

График за провеждане на контролни работи през втори учебен срок на учебната 2023/2024 година

Към началото