ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Прием I клас

Списъци по паралелки – учебна 2021/ 2022 г.