ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ

 ПРЕЗ ВХОДОВЕТЕ  КЪМ ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

  ВХОД/ИЗХОД  ЧАС НА ОТКЛЮЧВАНЕЧАС НА ЗАКЛЮЧВАНЕОТГОВОРЕН СЛУЖИТЕЛ
  В и С  7:30 часа  8:15 часа1. Миглена Кехайова 2. Зорка Чаева
    В и С  17:00 часа  18:15 часа1. Миглена Кехайова 2. Зорка Чаева

                                              

  • Достъпът в сградата става след регистриране на посетителите при охранителя съгласно изискванията на Пропускателния режим.
  • Достъпът в двора на училището след 18:15 часа за външни лица е забранен.
  • Ограниченият достъп в двора на училището е съобразен с указанията на министъра на образованието и науката в Писмо № 9105-86/ 17.03.2016 г. за създаване на рестриктивен пропускателен режим в училищата, както и осигуряване на контролиран достъп на лица в училищния двор в учебно време.

Пропускателният режим е превантивна мярка за опазване живота и здравето на учениците поради зачестилото агресивно поведение на лица, свободно влизащи в училищните дворове и сгради.

  • Графикът да се сведе до знанието на родители и други заинтересовани граждани чрез публикуване на сайта на училището, раздел „контакти“, както и на среща с родителите в началото на учебната година.
  • Настоящият график е Приложение № 1 неразделна част от Пропускателния режим на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив

Разпределение за използване на входовете/изходите в учебната сграда през учебната 2023/2024 г.

Към началото