ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

СРЕЩИ С ДИРЕКТОРА


Директорът на ОУ „Димитър Талев“ приема родители на ученици от училището
и други граждани всеки работен ден след предварително заявена и потвърдена
среща на тел. 032/ 692 034 с цел по-добра организация и предвиждане на
времеви интервал за ефективна комуникация.
Достъпът в сградата става след регистриране на посетителите при охранителя
съгласно изискванията на Пропускателния режим.

Комуникация родители-институция

Към началото