ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

СЕДМИЧНО МЕНЮ УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ

Учебна 2023/2024 г.

Доставяните храни са съобразени с изискванията на:

НАРЕДБА № 37 от 21.07. 2009 г. за здравословното хранене на учениците

НАРЕДБА № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и всички нормативни документи, касаещи качеството на ученическото хранене.

Към началото