ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ТОЧКОВА СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ

Оценяването на контролните работи е по точкова система за всеки етап на образование.

  • Начален етап (I – III клас)
20 т. – 19 т.Отличен
18 т. – 15 т.Много добър
14 т. – 12 т.Добър
11 т. – 9 т.Среден
8 т. – 0 т.Незадоволителен
  • Начален етап (IV клас)
20 т. – 19 т.Отличен/6.00/
18 т. – 15 т.Много добър/5.00/
14 т. – 12 т.Добър/4.00/
11 т. – 9 т.Среден/3.00/
8 т. – 0 т.Слаб/2.00/

За ученици със СОП, обучавани по индивидуални учебни програми

Таблица I – IV клас: 

20 т. – 15 т. Постига изискванията
14 т. – 9 т. Справя се 
8 т. – 0 т.Среща затруднения
Към началото