VII клас

Седмично разписание на VII клас за I срок на учебната 2021/2022 година

 

Седмично разписание на VII а клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература български език и литература изобразително изкуство математика английски език
2. физическо възпитание и спорт български език и литература биология и здравно образование математика английски език
3. математика история и цивилизации български език и литература биология и здравно образование химия и опазване на околната среда
4. математика английски език български език и литература български език и литература – ИУЧ география и икономика
5. физика и астрономия музика математика – ИУЧ физическо възпитание и спорт технологии и предприемачество
6. история и цивилизации география и икономика физика и астрономия изобразително изкуство музика
7. час на класа информационни технологии   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности  

 

Седмично разписание на VII б клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. английски език география и икономика български език и литература български език и литература – ИУЧ математика – ИУЧ
2. химия и опазване на околната среда математика български език и литература математика изобразително изкуство
3. история и цивилизации математика история и цивилизации математика физическо възпитание и спорт
4. музика биология и здравно образование физическо възпитание и спорт английски език – ИУЧ български език и литература
5. география и икономика български език и литература английски език технологии и предприемачество български език и литература
6. физика и астрономия музика английски език биология и здравно образование физика и астрономия
7. час на класа организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности информационни технологии    

 

Седмично разписание на VII в клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. физика и астрономия математика – ИУЧ химия и опазване на околната среда математика биология и здравно образование
2. математика български език и литература – ИУЧ технологии и предприемачество математика музика
3. математика английски език изобразително изкуство български език и литература английски език
4. физическо възпитание и спорт изобразително изкуство история и цивилизации български език и литература английски език
5. български език и литература биология и здравно образование физика и астрономия музика физическо възпитание и спорт
6. български език и литература история и цивилизации география и икономика география и икономика български език и литература
7. час на класа   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности информационни технологии  

 

Седмично разписание на VII г клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  понеделник вторник сряда четвъртък петък
1. музика математика история и цивилизации английски език математика
2. български език и литература математика география и икономика английски език математика
3. български език и литература физика и астрономия физика и астрономия музика география и икономика
4. история и цивилизации технологии и предприемачество изобразително изкуство химия и опазване на околната среда изобразително изкуство
5. физическо възпитание и спорт физическо възпитание и спорт български език и литература математика – ИУЧ биология и здравно образование
6. биология и здравно образование български език и литература български език и литература български език и литература – ИУЧ английски език
7. час на класа     организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности информационни технологии

 

Седмично разписание на VII д клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  понеделник вторник сряда четвъртък петък
1. история и цивилизации музика математика информационни технологии български език и литература
2. български език и литература – ИУЧ химия и опазване на околната среда математика география и икономика български език и литература
3. английски език география и икономика музика английски език физика и астрономия
4. английски език математика български език и литература физическо възпитание и спорт математика – ИУЧ
5. изобразително изкуство математика български език и литература физика и астрономия изобразително изкуство
6. физическо възпитание и спорт биология и здравно образование история и цивилизации български език и литература биология и здравно образование
7. час на класа   технологии и предприемачество   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности