V клас

Седмично разписание на V клас за I срок на учебната 2021/2022 година

 

Седмично разписание на V а клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература история и цивилизации математика български език и литература английски език
2. български език и литература изобразително изкуство математика технологии и предприемачество английски език
3. компютърно моделиране и информационни технологии музика физическо възпитание и спорт изобразително изкуство математика – ИУЧ
4. технологии и предприемачество човекът и природата английски език – ИУЧ музика физическо възпитание и спорт
5. математика български език и литература английски език – ИУЧ география и икономика човекът и природата
6. математика български език и литература човекът и природата английски език история и цивилизации
7. час на класа организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности   компютърно моделиране и информационни технологии  

 

 

Седмично разписание на V б клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. математика история и цивилизации математика – ИУЧ математика български език и литература
2. математика музика история и цивилизации математика български език и литература
3. изобразително изкуство български език и литература човекът и природата компютърно моделиране и информационни технологии физическо възпитание и спорт
4. български език и литература български език и литература география и икономика технологии и предприемачество английски език
5. човекът и природата физическо възпитание и спорт музика английски език – ИУЧ английски език
6. технологии и предприемачество изобразително изкуство английски език английски език – ИУЧ човекът и природата
7. час на класа компютърно моделиране и информационни технологии организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности    

 

Седмично разписание на V в клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. английски език математика английски език изобразително изкуство математика
2. технологии и предприемачество математика английски език музика математика
3. география и икономика физическо възпитание и спорт технологии и предприемачество български език и литература изобразително изкуство
4. човекът и природата история и цивилизации физическо възпитание и спорт български език и литература музика
5. история и цивилизации английски език – ИУЧ български език и литература човекът и природата български език и литература
6. английски език – ИУЧ човекът и природата български език и литература математика – ИУЧ компютърно моделиране и информационни технологии
7. час на класа   компютърно моделиране и информационни технологии   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности

 

Седмично разписание на V г клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. технологии и предприемачество английски език – ИУЧ български език и литература технологии и предприемачество история и цивилизации
2. компютърно моделиране и информационни технологии история и цивилизации български език и литература английски език човекът и природата
3. човекът и природата човекът и природата математика английски език български език и литература
4. английски език физическо възпитание и спорт математика математика – ИУЧ български език и литература
5. английски език – ИУЧ математика физическо възпитание и спорт български език и литература музика
6. география и икономика математика музика компютърно моделиране и информационни технологии изобразително изкуство
7. час на класа     организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности изобразително изкуство

 

Седмично разписание на V д клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. компютърно моделиране и информационни технологии човекът и природата география и икономика музика човекът и природата
2. английски език история и цивилизации български език и литература изобразително изкуство физическо възпитание и спорт
3. английски език математика български език и литература български език и литература математика
4. български език и литература математика история и цивилизации английски език математика
5. български език и литература технологии и предприемачество изобразително изкуство физическо възпитание и спорт английски език – ИУЧ
6. музика английски език – ИУЧ математика – ИУЧ човекът и природата технологии и предприемачество
7. час на класа организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности     компютърно моделиране и информационни технологии