III клас

Седмично разписание на III клас за I срок на учебната 2021/2022 година

 

Седмично разписание на III а клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. човекът и обществото математика български език и литература български език и литература български език и литература
2. математика човекът и природата български език и литература български език и литература български език и литература – ИУЧ
3. физическо възпитание и спорт английски език математика математика английски език
4. български език и литература изобразително изкуство човекът и обществото компютърно моделиране математика – ИУЧ
5. български език и литература изобразително изкуство физическо възпитание и спорт английски език физическо възпитание и спорт
6. час на класа организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности музика технологии и предприемачество  

 

Седмично разписание на III б клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература математика математика български език и литература компютърно моделиране
2. български език и литература български език и литература човекът и обществото български език и литература английски език – ИУЧ
3. физическо възпитание и спорт български език и литература английски език физическо възпитание и спорт човекът и обществото
4. математика физическо възпитание и спорт български език и литература английски език математика – ИУЧ
5. музика човекът и природата изобразително изкуство математика технологии и предприемачество
6. час на класа английски език изобразително изкуство   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности

 

Седмично разписание на III в клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. английски език български език и литература български език и литература човекът и обществото математика
2. математика български език и литература български език и литература математика математика – ИУЧ
3. технологии и предприемачество човекът и природата компютърно моделиране български език и литература човекът и обществото
4. български език и литература математика английски език изобразително изкуство музика
5. български език и литература английски език физическо възпитание и спорт изобразително изкуство английски език – ИУЧ
6. час на класа физическо възпитание и спорт   организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности физическо възпитание и спорт

 

 

Седмично разписание на III г клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература компютърно моделиране английски език английски език – ИУЧ математика – ИУЧ
2. български език и литература английски език човекът и обществото математика български език и литература
3. математика човекът и природата математика български език и литература български език и литература
4. английски език математика български език и литература изобразително изкуство човекът и обществото
5. музика технологии и предприемачество български език и литература изобразително изкуство физическо възпитание и спорт
6. час на класа физическо възпитание и спорт физическо възпитание и спорт организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности  

 

 

Седмично разписание на III д клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. математика английски език български език и литература математика български език и литература – ИУЧ
2. английски език математика български език и литература компютърно моделиране математика – ИУЧ
3. български език и литература човекът и природата музика физическо възпитание и спорт физическо възпитание и спорт
4. български език и литература физическо възпитание и спорт математика български език и литература английски език
5. технологии и предприемачество български език и литература човекът и обществото изобразително изкуство човекът и обществото
6. час на класа български език и литература организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности изобразително изкуство  

 

Седмично разписание на III е клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература български език и литература математика физическо възпитание и спорт английски език – ИУЧ
2. български език и литература български език и литература английски език човекът и обществото математика – ИУЧ
3. математика математика български език и литература математика български език и литература
4. технологии и предприемачество компютърно моделиране музика изобразително изкуство български език и литература
5. английски език физическо възпитание и спорт човекът и обществото изобразително изкуство физическо възпитание и спорт
6. час на класа

 

човекът и природата организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности английски език