II клас

Седмично разписание на II клас за I срок на учебната 2021/2022 година

 

Седмично разписание на II а клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература математика математика български език и литература български език и литература
2. самоподготовка български език и литература самоподготовка математика самоподготовка математика български език и литература български език и литература – ИУЧ
3. математика български език и литература български език и литература самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература
4. самоподготовка математика български език и литература самоподготовка български език и литература околен свят математика – ИУЧ
5. час на класа

 

самоподготовка български език и литература информационни технологии – ИУЧ математика самоподготовка математика
1. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
2. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
3. английски език музика технологии и предприемачество самоподготовка математика музика
4. физическо възпитание и спорт английски език организиране и провеждане на учебен час по спортни дейност изобразително изкуство физическо възпитание и спорт
5. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси
6. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси

 

Седмично разписание на II б клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. математика български език и литература български език и литература математика български език и литература
2. самоподготовка математика български език и литература български език и литература самоподготовка математика български език и литература – ИУЧ
3. български език и литература самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература български език и литература самоподготовка български език и литература
4. самоподготовка български език и литература математика околен свят самоподготовка български език и литература математика – ИУЧ
5. час на класа

 

самоподготовка математика математика информационни технологии – ИУЧ самоподготовка математика
1. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
2. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
3. музика английски език самоподготовка математика музика английски език
4. технологии и предприемачество физическо възпитание и спорт изобразително изкуство организиране и провеждане на учебен час по спортни дейност физическо възпитание и спорт
5. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси
6. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси

 

Седмично разписание на II в клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература математика български език и литература български език и литература български език и литература
2. самоподготовка български език и литература самоподготовка математика български език и литература български език и литература български език и литература – ИУЧ
3. математика информационни технологии – ИУЧ самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература
4. самоподготовка математика български език и литература математика математика математика – ИУЧ
5. час на класа

 

самоподготовка български език и литература самоподготовка математика самоподготовка математика самоподготовка математика
1. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
2. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
3. физическо възпитание и спорт английски език

 

околен свят английски език

 

изобразително изкуство
4. технологии и предприемачество музика физическо възпитание и спорт музика организиране и провеждане на учебен час по спортни дейност
5. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси
6. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси

 

Седмично разписание на II г клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература информационни технологии – ИУЧ български език и литература български език и литература математика – ИУЧ
2. самоподготовка български език и литература математика български език и литература български език и литература самоподготовка математика
3. математика самоподготовка математика самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература български език и литература
4. самоподготовка математика български език и литература математика математика български език и литература – ИУЧ
5. час на класа

 

самоподготовка български език и литература самоподготовка математика самоподготовка математика самоподготовка български език и литература
1. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
2. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
3. околен свят музика физическо възпитание и спорт музика английски език

 

4. физическо възпитание и спорт английски език

 

технологии и предприемачество организиране и провеждане на учебен час по спортни дейност изобразително изкуство
5. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси
6. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси

 

Седмично разписание на II д клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1. български език и литература математика български език и литература български език и литература български език и литература
2. самоподготовка български език и литература самоподготовка математика български език и литература български език и литература български език и литература – ИУЧ
3. математика български език и литература самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература самоподготовка български език и литература
4. самоподготовка математика самоподготовка български език и литература математика математика математика – ИУЧ
5. час на класа

 

околен свят информационни технологии – ИУЧ самоподготовка математика самоподготовка математика
1. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
2. организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност организиран отдих и физическа активност
3. физическо възпитание и спорт английски език самоподготовка математика технологии и предприемачество музика
4. изобразително изкуство музика физическо възпитание и спорт английски език организиране и провеждане на учебен час по спортни дейност
5. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси
6. занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси занимания по интереси

 

Седмично разписание на II е клас за I срок на учебната 2021/ 2022 г.

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
1.  

математика

български език и литература български език и литература математика български език и литература – ИУЧ
2. български език и литература български език и литература български език и литература български език и литература физическо възпитание и спорт
3. околен свят изобразително изкуство математика български език и литература математика – ИУЧ
4. физическо възпитание и спорт математика технологии и предприемачество музика музика
5. час на класа английски език английски език информационни технологии – ИУЧ организиране и провеждане на учебен час по спортни дейности