„Твоят час“

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родтители: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

–––––––––––––––––––

Публични изяви на групите по проект „ТВОЯТ ЧАС“ .