График педагогическа в ЦОУД

Приложение № 3 към Заповед № РД-10-1558/09.09.2021

График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка

Клас/ ГрупаПреподавателден от седмицатаЧас от – доМясто кабинет
1 ЦДО IИ. Кавековапетък16:15 – 17:0017
1 ЦДО IIВ. Лудовапетък16:15 – 17:0018
1 ЦДО IIIИ. Петковапетък16:15 – 17:0019
1 ЦДО IVВ. Лаловапетък16:15 – 17:0020
1 ЦДО VЗ. Дамяновапетък16:15 – 17:0021
1 ЦДО VIС. Каназирскачетвъртък16:15 – 17:0022
     
2 ЦДО IГ. Пончевчетвъртък16:45 – 17:3038
2 ЦДО IIТ. Видевачетвъртък16:45 – 17:3039
2 ЦДО IIIИ. Траяновачетвъртък16:45 – 17:3040
2 ЦДО IVД. Стойновчетвъртък16:45 – 17:3046
2 ЦДО VМ. Еневскачетвъртък16:45 – 17:3041
2 ЦДО VIА. Динковачетвъртък16:55 – 17:4042
     
3 ЦДО IТ. Ришевапетък11:35 – 12:2043
3 ЦДО IIА. Георгиевачетвъртък11:35 – 12:2048
3 ЦДО IIIГ. Ганчевасряда11:35 – 12:2054
3 ЦДО IVЦ. Георгиевапетък11:35 – 12:2015
3 ЦДО VГ. Ковачевапетък11:35 – 12:2014
3 ЦДО VIЮ. Ачанова четвъртък 12:35 – 12:2055
     
4 ЦДО IЕ. Стояновапетък12:20 – 13:0556
4 ЦДО IIЗ. Гърбаковапонеделник11:40 – 12:2558